LOGIN
 
 
» Lost password?
HOME
DOCUMENTS
CORRESPONDENCE
NEWS & EVENTS
INQUIRIES
PHOTO GALLERIES
USEFUL LINKS
BURGAS & VARNA
ABOUT US
CONTACT US
BLOG
FORUM

Membership

More information about CAC and how to contact us, can be found here.

 
Language: Български
 

От тук можете да изтеглите различни документи свързани със САС. Достъп до някои от тях имат само регистрираните членове! За повече информация, моля свържете се с нас!


Молба за членство
Устав
Преамбюл
Анкетна карта
ЧЛ.123 КТ (27.10.2003)
Защита правата на работниците и служителите
чл.123 Правни тълкувания
Член единствен MPЗ
Заявление за членство в СО
Наредба за определяне на видовете работи
Насърчаване на диалога
Приложение 9 - Минимален праг на професии
Работно време
Авиационен шум
Шум и работа
Шум и здраве
Социален диалог
Наредба за безопасни условия на труд
Наредба за оценка на риска
Наредба за почивки по време на работа
   
 
 
Хостинг, уеб дизайн и регистрация на домейни от Уеб Арт ЕООД